Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี”

เปิดอ่าน 228 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับปริญญาตรี” (The Professional Development of Undergrad Students English Lecturers for Undergrad Students) ให้แก่อาจารย์ผู้สอนรายวิชาภาษาอังกฤษ ใน   วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559  เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ ห้อง 1913 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วันที่เผยแพร่


2016-03-23

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top