Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศเลื่อนสอบ TOEIC

เปิดอ่าน 712 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศเลื่อนสอบ TOEIC

                จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่มีการแพร่ระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่รวมทั้งจังหวัดนครศรีธรรมราช  และมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีประกาศเรื่อง แนวทางและมาตรการดำเนินการกิจกรรมตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) เพื่อควบคุมป้องกัน ลดปัจจัยเสี่ยง และลดโอกาสของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ศูนย์ภาษาจึงขอเลื่อนการจัดสอบ TOEIC จากกำหนดเดิม วันที่ 24 เมษายน 2564 เลื่อนไปเป็น 17 กรกฎาคม 2564 หรือจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

              -----------------------------หากมีการเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา จะประกาศให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง-----------------------------

               ผู้สมัครสามารถติดตามประกาศเรื่องวัน เวลา สถานที่ได้ทาง Facebook: ศูนย์ภาษา มรภ.นครศรีธรรมราช หรือ Fanpage: Language Center NSTRU

               รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ภาษา โทรฯ 075-845532 E-mail: pimporn_mar@nstru.ac.th 

 

วันที่เผยแพร่


2021-04-16

คำสำคัญ


TOEIC

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top