Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC 27 กุมภาพันธ์ 2564

เปิดอ่าน 545 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC

สอบในวันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564

ณ อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(รายละเอียด ดังเอกสารแนบ)

*ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ใส่หน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่เข้ารับการสอบ

**ผู้เข้าสอบทุกคน ต้องส่งแบบฟอร์มรับรอง COVID-19 ก่อนลงทะเบียนเข้าสอบ

 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ.pdf pdf Download
กำหนดการสำหรับผู้เข้าสอบ.pdf pdf Download
การแต่งกายเข้าห้องสอบ.jpg jpg Download
เข้าห้องสอบ เตรียมอะไรบ้าง.jpg jpg Download
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ.jpg jpg Download
Map สถานที่สอบ.png png Download
หลักฐานที่ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ.pdf pdf Download
แบบฟอร์มรับรอง COVID-19.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2021-02-19

คำสำคัญ


TOEIC

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top