Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การรับสมัครสอบ CU-TEP

เปิดอ่าน 611 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

 

ศูนย์ภาษา ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ CU-TEP

เปิดรับสมัครในวันที่ 22-26 กุมภาพันธ์ 2564 

สมัครได้โดยการสแกน QR-Code หรือที่ http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC

เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ยังไม่เข้าสู่สภาวะปกติ ทางผู้จัดสอบยังคงจัดที่นั่งสอบ โดยเว้นระยะห่างในการจัดสอบ เพื่อความปลอดภัยของทั้งผู้เข้าสอบและผู้จัดสอบทุกคน

รายละเอียดเพิ่มเติม โทรฯ 075-809835 ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19

 

วันที่เผยแพร่


2021-02-15

คำสำคัญ


CU-TEP

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top