Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศกลุ่มการอบรม Training Stations ครั้งที่ 1

เปิดอ่าน 994 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ

 

     ตามที่นักศึกษาที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรม Training Stations ได้เข้าสอบวัดระดับความสามารถเพื่อแบ่งกลุ่มการอบรม เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา และมีนักศึกษาบางส่วนได้ใช้คะแนน TOEIC เดิมที่มีอยู่ ในการนี้ ศูนย์ภาษาจึงขอประกาศตารางการอบรม Training Stations ดังไฟล์ที่แนบ

   

การอบรมจะจัดขึ้นทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ โดยจะแบ่งเป็นกลุ่มเช้า (เวลา 08.00 - 12.00 น.)

และกลุ่มบ่าย (เวลา 13.00 - 17.00 น.)

 

     เพื่อให้ง่ายในการค้นหานักศึกษาสามารถกดคีย์ลัด โดยการกดปุ่ม CTRL พร้อมกับปุ่ม F และพิมพ์คำที่จะค้นหาเพื่อตรวจสอบข้อมูลของตนเองได้เลย

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
กลุ่มอบรม training stations 1.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2020-12-08

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top