Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ตารางสอบแบ่งกลุ่ม Training Stations

เปิดอ่าน 1,651 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ

 

ขอให้นักศึกษาที่เข้าสอบแบ่งกลุ่ม Training Stations ทุกคนปฏิบัติดังนี้

     1. นำดินสอ 2B และยางลบมาใช้ในวันสอบ

     2. ไม่อนุญาตให้นักศึกษานำโทรศัพท์มือถือ หรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเข้าห้องสอบ

     3. อนุญาตให้นักศึกษาวางสัมภาระภายในห้องสอบบริเวณด้านหน้าห้อง

     4. ขอให้นักศึกษามาถึงห้องสอบก่อนเวลาสอบ 30 นาที เพื่อจัดที่นั่งสอบ

 

*** ศูนย์ภาษา จะประกาศตาราง และกลุ่มการอบรมให้นักศึกษาทราบในวันที่ 8 ธันวาคม 2563 ***

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 หรือ 075-809835 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ตารางสอบประกาศนักศึกษา.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2020-11-30

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top