Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบ CU-TEP (ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช)

เปิดอ่าน 127 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับสมัครสอบ CU-TEP

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่ 19-26 สิงหาคม 2563

สอบในวันเสาร์ ที่ 26 กันยายน 2563 สถานที่สอบ อาคาร 19

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สมัครได้โดยการสแกน QR Code

หรือ สมัครได้ที่นี่ http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC 

*ระบบจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 19-26 สิงหาคม 2563 

 

 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ .pdf pdf Download
ภาพประกอบข้อปฏิบัติ.pdf pdf Download
มาตรการลงโทษผู้ทุจริตฯ.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2020-07-29

คำสำคัญ


CU-TEP, ศูนย์ภาษา, ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top