Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC

เปิดอ่าน 127 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ TOEIC

สอบในวันเสาร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2563

ณ อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

(รายละเอียด ดังเอกสารแนบ)

*ขอให้ผู้เข้าสอบทุกคน ใส่หน้าหากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาที่เข้ารับการสอบ

**กรณีผู้เข้าสอบคนใด ไม่ใส่ จะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบ

สแกนเพื่อตรวจสอบรายชื่อ

 

 

 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าสอบ.pdf pdf Download
กำหนดการสำหรับผู้เข้าสอบ TOEIC-July-18-2020.pdf pdf Download
หลักฐานที่ผู้สอบต้องแสดงในการเข้าสอบ.pdf pdf Download
ระเบียบการเข้าสอบ-TOEIC-July-18-2020.pdf pdf Download
Announcement 2019 .Retest Policy-TH-EN (1).pdf pdf Download
Announcement-2019.Docments - TH-EN (1).pdf pdf Download
Map สถานที่สอบ.png png Download
TOEIC® Testing for Foreign Nationals in Thailand 2 (1).pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2020-07-10

คำสำคัญ


TOEIC, ศูนย์ภาษา, ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top