Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศถึงนักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาตกค้าง

เปิดอ่าน 265 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

เงื่อนไขการสมัคร

1.ต้องเป็นนักศึกษา และนักศึกษาตกค้าง (57,56,55...) ที่ยังสอบไม่ผ่านหรือตกค้างการสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ Exit Exam เท่านั้น

2.กรอกแบบฟอร์มได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2563

3.สอบผ่านระบบออนไลน์ เท่านั้น

4.ทางศูนย์ภาษาจะรวบรวมรายชื่อและแจ้ง วันเวลา ในการสอบอีกครั้ง ผ่านช่องทาง E-mail ที่นักศึกษากรอกไว้ในแบบฟอร์มออนไลน์นี้

5.ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรฯ 075-809835, 091-8481212 หรือ E-mail: pimporn_mar@nstru.ac.th

วันที่เผยแพร่


2020-05-27

คำสำคัญ


สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ Exit Exam, ศูนย์ภาษา

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top