Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ จัดสอบ Oxford Online Placement Test เพื่อเทียบระดับมาตรฐาน CEFR

เปิดอ่าน 231 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษา ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ Oxford Online Placement Test 

สอบในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา 14.00-16.00 น.

ณ ห้อง 1921 ชั้น 2 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ.pdf pdf Download
รายละเอียดการสอบ.pdf pdf Download
หลักฐานที่ต้องนำมาแสดงก่อนเข้าสอบ.jpg jpg Download

วันที่เผยแพร่


2020-02-24

คำสำคัญ


CEFR, ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช, Oxford Online Placement Test

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top