Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

รายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของจีนที่ได้รับการรับรอง

เปิดอ่าน 301 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้รับแจ้งรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาของจีนที่กระทรวงการศึกษาของสาธารณรัฐประชาชนจีนให้การรับรอง เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียน นิสิต นักศึกษา บุคลากรทางการศึกษา รวมไปถึงบุคคลทั่วไปที่สนใจศึกษาต่อที่สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสามารถดูรายชื่อสถาบันอุดมศึกษาจีนได้ที่ www.mua.go.th ภายใต้หัวข้อ “แวดวงอุดมศึกษา”

วันที่เผยแพร่


2015-10-06

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top