Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครสอบ CU-TEP

เปิดอ่าน 981 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ขอแจ้งประกาศการรับสมัคร ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

ขยายระยะเวลาการรับสมัคร : 26 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2563 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

วันเวลาสอบ : สอบวันเสาร์ ที่ 21 มีนาคม 2563

รายละเอียด 

จำนวนที่เปิดรับสมัครสอบ : 250 คน

สถานที่สอบ : อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

วิธีการสมัคร : สมัครสอบผ่านระบบออนไลน์ http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC

หมายเหตุ 

1.กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-3717 หรือ 0-2218-3705 Email : cuatc@chula.ac.th

2.หากจำนวนผู้สมัครสอบน้อยกว่า 200 คน/รอบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอบ

3.ผู้สมัครสอบควรศึกษารายละเอียด และข้อปฏิบัติต่างๆ ให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนข้้อปฏิบัติในวันเข้าสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใด

 

 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ .pdf pdf Download
ภาพประกอบข้อปฏิบัติ.pdf pdf Download
มาตรการลงโทษผู้ทุจริตฯ.pdf pdf Download
qr-code สมัครสอบตั้งแต่ 3-10 กุมภาพันธ์ 2563.jpg jpg Download
ประชาสัมพันธ์ CU-TEP.jpg jpg Download

วันที่เผยแพร่


2020-02-14

คำสำคัญ


CU-TEP, ศูนย์ภาษา, ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top