Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาเปิดสอบ Oxford Online Placement Test เพื่อเทียบระดับมาตรฐาน CEFR

เปิดอ่าน 475 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครสอบ Oxford Online Placement Test เพื่อเทียบระดับมาตรฐาน CEFR

สอบในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.00-16.00 น.

ณ ห้อง 1921 ชั้น 2 อาคาร 19 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

สมัครโดยการสแกน qr-code เพื่อกรอกแบบฟอร์มรับสมัครผ่านระบบออนไลน์ 

*ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ โดยโอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอิฐ ชื่อบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เลขที่บัญชี 816-1-03765-5 ประเภทออมทรัพย์ และส่งหลักฐานการชำระเงินที่ E-mail: pimporn_mar@nstru.ac.th

**รายละเอียดเพิ่มเติม ดังเอกสารแนบ

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
qr-code-oxford.png png Download
ประชาสัมพันธ์โครงการจัดสอบ Oxford Online.jpg jpg Download
รายละเอียดการสอบ.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2020-01-22

คำสำคัญ


Oxford Online Placement Test, ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช, การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top