Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สาธิตการทำขนมทาโกะยากิ ขนมต่างแดน...

เปิดอ่าน 228 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. รายวิชาภาษาจีน โดยอาจารย์ Chuang Jui Lan สาธิตวิธีการทำ "ขนมทาโกะยากิ" เพื่อการเรียนรู้การทำอาหารต่างแดน ร่วมกับนักศึกษาชั้นปีที่3 คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมบริการ ณ บริเวณโถงชั้น 1 อาคาร19 นอกจากนี้ยังแจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และนักศึกษาได้ลองชิมอีกด้วย

วันที่เผยแพร่


2019-12-20

คำสำคัญ


ทำทาโกะยากิ,สาธิตการทำอาหาร,ทาโกะยากิ

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top