Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กิจกรรมต้อนรับวันคริสต์มาส

เปิดอ่าน 343 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

วันที่ 20 ธันวาคม 2562 เวลา 08.30 น. รายวิชาภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของภาษาอังกฤษโดยอาจารย์ Charles M Fisher จัดกิจกรรม "Christmas Party (ปาร์ตี้วันคริสต์มาส)" กับนักศึกษาคระครุศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ภายในกิจกรรมให้นักศึกษาร่วมกันจัดตกแต่งต้นคริสต์มาส ดพื่อต้อนรับวันคริสต์มาสในวันพุธที่ 25 ธันวาคมนี้ ณ ห้องสมุดศูนย์ภาษา ชั้น 4 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร19

วันที่เผยแพร่


2019-12-20

คำสำคัญ


Christmas Day,Christmas Party

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top