Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

วิธีเลือกหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

เปิดอ่าน 127 บันทึกข่าวโดย สาวิตรี บุญนุชิต

วิธีเลือกหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็กปฐมวัย

        การเลือกหนังสือภาษาอังกฤษให้เหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัยมีความสำคัญ เนื่องจากเด็กแต่ละวัยจะมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน การเลือกระดับของหนังสือก็ต้องต่างกัน การที่เด็กได้อ่านหนังสือที่เหมาะกับพัฒนาการในช่วงวัยนั้นๆ เป็นการเพิ่มศักยภาพให้เด็กสามารถพัฒนาการกระบวนการเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพราะในหนังสือวรรณกรรม หรือนิทานที่เด็กๆ อ่านนั้นมีอะไรซ่อนอยู่มากมาย ทั้งจินตนาการ ความเพลิดเพลิน คำศัพท์ หลักไวยากรณ์ บทกวี รวมทั้งข้อคิดต่างๆ ซึ่งเป็นทางเลือกในการพัฒนาทักษะความสามารถทางภาษา มาดูกันว่าเราควรเลือกหนังสือภาษาอังกฤษแบบไหน ถึงจะเหมาะกับเด็กแต่ละช่วงวัย

หนังสือสำหรับเด็กอายุ 0-3 ปี

       เด็กวัยนี้คือช่วงต้นของพัฒนาการทางร่างการและอารมณ์ สายตาของเด็กยังพัฒนาไม่เต็มที่ แต่เด็กจะมีความสนใจต่อสิ่งเร้าหรือการกระตุ้น ส่วนใหญ่เด็กช่วงนี้จะสนใจหนังสือที่มีรูปภาพ สีสันสดใส เช่น รูปสัตว์ ดอกไม้ ผลไม้ ตุ๊กตา เป็นต้น อย่างไรก็ตามเด็กวัยนี้มีความสนใจสั้น ใช้การสัมผัสเป็นการสื่อสาร ดังนั้นหนังสือสำหรับเด็กวัยนี้ต้องสร้างความสนใจและดึงดูดใจแก่เด็ก วัสดุที่ใช้อาจทำมาจากผ้าหรือฟองน้ำนุ่มๆ ดังนี้ 

- หนังสือผ้า (Cloth books)  หรือทำมาจากวัสดุนิ่มๆ ประเภทที่สามารถ จับ กิน กัดได้ สีสว่างสดใส เน้นแนะนำความรู้พื้นฐานต่างๆ  เช่น   สัตว์   รูปทรง  หรือพยัญชนะ

- หนังสือบอร์ด (Board books)  ทำด้วยกระดาษแข็งและอาบมัน ขอบมน ทำความสะอาดง่าย จึงเหมาะกับเด็กเล็กซึ่งยังฉีกหนังสือ หรือเอาหนังสือเข้าปาก พลิกอ่านเองสะดวก มีเสียง รูปภาพใหญ่สีสดใส            เล่มใหญ่ เนื้อหาใกล้ตัว เช่น  คำศัพท์ บทกลอน เพลง ชีวิตประจำวัน  ของใช้รอบตัว และสิ่งที่เด็กเห็นเป็นประจำ สัตว์ ผลไม้ ผัก อาหาร ของเล่น เป็นต้น   ใต้ภาพจะมีประโยคสั้นๆ หรือคำศัพท์ของรูปๆ นั้น

- หนังสือที่แนะนำคำศัพท์ง่ายๆ ที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตามลำดับ

- หนังสือที่สอนการนับจำนวนง่ายๆ มีรูปภาพประกอบการนับ 1-10 หรือ 1-100

- หนังสือของเล่น เช่น หนังสือ pop-up หนังสือประเภทที่สอนผิวสัมผัส หนังสือที่มีลูกเล่นที่ให้เด็กเปิด-ปิดกระดาษ หรือค้นหาสิ่งที่หลบซ่อนอยู่

- หนังสือเพลงกล่อมเด็กหรือเพลงสำหรับเด็กต่างๆ ช่วยให้เด็กคุ้นเคยกับเสียง ท่วงทำนองของภาษา อารมณ์ขันในเพลงต่างๆ ก็ช่วยให้เด็กๆ สนุก สำหรับเด็กๆ ที่เรียนภาษาอังกฤษ  การฟังและขับร้องเพลงกล่อมเด็กช่วยให้คุ้นเคยกับจังหวะและการออกเสียงภาษาอังกฤษ

- หนังสือภาพต่างๆ มีภาพประกอบที่เข้าใจง่าย มีคำบรรยายภาพเป็นส่วนน้อยหรือไม่มีเลย

- หนังสือกลอนต่างๆ มีกลอนสั้นๆ และมีภาพประกอบ ส่วนใหญ่จะเป็นกลอนเก่าแก่ของอังกฤษและอเมริกา บางครั้งก็เป็นหนังสือรวบรวมบทกวีอมตะและภาพการทำท่าประกอบบทกลอน เช่น When We Were Very Young (Winnie-the-Pooh), Now We Are Six (Winnie-the-Pooh), Green Eggs and Ham, The Giving Tree และ The Lorax

หนังสือสำหรับเด็กอายุ 3-6 ปี (เด็กก่อนวัยเรียน)

เด็กวัยนี้จะมีพัฒนาการทางภาษาอย่างรวดเร็ว พูดจาคล่องแคล่วชัดเจน จำข้อความที่คล้องจองเป็นทำนองได้อย่างแม่นยำ ดังนั้นเด็กวัยนี้จึงสนใจหนังสือที่ถ่ายทอดเรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมรอบๆ ตัว และจะมีความสนใจยาวนานกว่าช่วงวัย 0-3 ปี แต่ก็ไม่นานนัก ประมาณ 5-10 นาที ดังนั้นควรเลือกหนังสือที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

- หนังสือที่มีรูปภาพ สีสันสวยงาม ตัวหนังสือน้อย ใช้คำซ้ำๆ คำคล้องจอง

- หนังสือที่ส่งเสริมจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์

- หนังสือเกี่ยวกับพยัญชนะ ตัวเลข เรื่องราวง่ายๆ

- นิทานก่อนนอน เพลงกล่อมเด็ก บทกลอน บทกวี

- หนังสือที่เว้นว่างให้เติมคำ วลี ประโยค

- หนังสือที่เกี่ยวกับครอบครัว เพื่อน พี่ น้อง

 

       สำหรับรายชื่อหนังสือที่แนะนำสำหรับผู้ที่เริ่มต้นเรียนอ่านภาษาอังกฤษ ได้แก่ Goodnight  Moon, The Very Hungry Caterpillar, If You Give a Moose a Muffin, Curious George, The Giving Tree, Corduroy, Where the Wild Things Are, The Story of Ferdinand, Green Eggs and Ham และ The Cat in the Hat

      ท้ายที่สุดแล้วการเลือกหนังสือที่ดี ที่เหมาะสมกับเด็ก ให้เลือกหนังสือที่เด็กชอบ และอ่านแล้วสนุก เด็กมักจะฟังเรื่องราวเดิมๆ ซ้ำๆ ยิ่งเราเลือกหนังสือให้ตรงกับความสนใจของเด็กมากเท่าไหร่ ยิ่งสร้างนิสัยรักการอ่านให้เด็กมากขึ้นเท่านั้น เด็กที่มีนิสัยรักการอ่าน จะเติบโตเป็นผู้สร้างสรรค์งานวรรณกรรมที่ดีในอนาคตข้างหน้า

 

โดย

สาวิตรี บุญนุชิต

บรรณารักษ์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเทศ

 

แหล่งที่มา:

Reading Books to Babies. (August 2019). Kandia N. Lewis, PhD. สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562.

       จากเว็บไซต์ https://kidshealth.org/en/parents/reading-babies.html

How to Choose Books for Kids. สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562. จากเว็บไซต์

        https://www.westervillelibrary.org/kidsread

How to Select Books for Different Ages. สืบค้นเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2562. จากเว็บไซต์

        http://www.readingbrightstart.org/articles-for-parents/how-to-select-books-for-different-ages/

นิตยา วรรณกิตร์. (2559). วรรณกรรมสำหรับเด็ก. นนทบุรี: อินทนิล.

เจด็จ คชฤทธิ์. (2554). เด็กกับหนังสือ: คู่มือเพื่อความเข้าใจเด็กและหนังสือสำหรับเด็ก. นนทบุรี:

       บ้านหนังสือ.

 

 

วันที่เผยแพร่


2019-11-27

คำสำคัญ


วิธีเลือกหนังสือภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top