Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศผลการทดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ของนักศึกษารหัส 59 (กลุ่มตกค้าง) และตารางอบรมของนักศึกษาที่มีผลการทดสอบไม่ผ่าน

เปิดอ่าน 127 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ

     

     ตามที่ศูนย์ภาษาได้ดำเนินการจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ให้กับนักศึกษารหัส 59 (กลุ่มตกค้าง)   ไปเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2562 นั้น ในการนี้ ศูนย์ภาษาจึงขอประกาศผลการทดสอบของนักศึกษาดังไฟล์แนบ 

     Download File ประกาศผลการทดสอบ

     

    ทั้งนี้ ศูนย์ภาษาขอประกาศตารางอบรม และรายละเอียดการอบรมสำหรับนักศึกษารหัส 59 (รอบตกค้าง) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การทดสอบ        รายละเอียดดังไฟล์แนบ

     Download File รายชื่อนักศึกษาแต่ละกลุ่มการอบรม

     Download File ปฏิทินการอบรม

     Download File รายละเอียดและข้อปฏิบัติการอบรม

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ประกาศผลสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ...รหัส-59-รอบตกค้าง-สอบวันที่-9-ตุลาคม-2562 (1).pdf pdf Download
ปฏิทินเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มอบรม 59.pdf pdf Download
รายละเอียดโครงการและข้อปฏิบัติของนักศึกษา.pdf pdf Download
รายชื่อนักศึกษา59 ที่ต้องเข้ารับการอบรม รอบตกค้างแต่ละกลุ่ม.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2019-10-16

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top