Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาเปิดสอบ CU-TEP

เปิดอ่าน 352 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ด้วยศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช 

ขอแจ้งประกาศการรับสมัครสอบ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2562 ดังนี้

ระยะเวลาการรับสมัคร : รับสมัครตั้งแต่ 11-20 ตุลาคม 2562 หรือจนกว่าที่นั่งจะเต็ม

วันและเวลาสอบ : สอบวันเสาร์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 

รายละเอียด

จำนวนผู้สมัครที่เปิดรับ : 230 คน

สถานที่สอบ : อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิธีการสมัคร : สมัครสอบออนไลน์ได้ที่ http://register.atc.chula.ac.th/ChulaATC

หมายเหตุ

1. กรณีมีข้อสงสัยหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ศูนย์สอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-3717 หรือ 0-2218-3705 Email: cuatc@chula.ac.th

2. หากจำนวนผู้สมัครสอบน้อยกว่า 200 คน/รอบ ขอสงวนสิทธิ์ไม่เปิดสอบ

3. ผู้สมัครสอบควรศึกษารายละเอียด และข้อผฏิบัติต่างๆ ให้ครบถ้วน หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในวันเข้าสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ 

 

 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ .pdf pdf Download
ภาพประกอบข้อปฏิบัติ.pdf pdf Download
มาตรการลงโทษผู้ทุจริตฯ.pdf pdf Download
qr-code สมัครสอบตั้งแต่ 11-20 ตุลาคม 2562.jpg jpg Download

วันที่เผยแพร่


2019-10-08

คำสำคัญ


CU-TEP, ศูนย์ภาษา, ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top