Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักศึกษารหัส 59 รอบตกค้าง

เปิดอ่าน 298 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษา ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ของนักศึกษารหัส 59 รอบตกค้าง

สอบวันพุธ ที่ 2 ตุลาคม 2562 

สถานที่สอบ อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

*กรณีที่นักศึกษาได้ชำระเงินและยังไม่ได้เข้าสอบ สามารถเข้าสอบได้ ไม่ต้องชำระใหม่ โดยจะมีเจ้าหน้าที่หน้าห้องสอบจะตรวจสอบข้อมูล อีกครั้ง

*กรณีที่นักศึกษายังไม่ได้ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสอบ นักศึกษาสามารถชำระได้ที่งานการเงิน ระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2562 ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00-15.00 น.

*แต่งกายชุดนักศึกษา และนำบัตรประจำตัวนักศึกษามาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 หรือโทรฯ 075-809835

รายชื่อดังเอกสารแนบ

 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
รายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) รหัส 59 รอบตกค้าง.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2019-09-27

คำสำคัญ


สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR)

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top