Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ข้อดีของการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 127 บันทึกข่าวโดย สาวิตรี บุญนุชิต

ข้อดีของการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ

 การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนั้น แน่นอนว่านอกจากสมาธิที่ได้จากการอ่านหนังสือ ผู้อ่านเองก็จะได้ความรู้ภาษาอังกฤษด้วย ซึ่งภาษาอังกฤษในปัจจุบันเป็นภาษาสากลของโลก ที่มีคนใช้เยอะมาก เป็นสื่อกลางที่ใช้ในการสื่อสาร ทั้งในด้านของการศึกษา ด้านของการเมือง รวมไปถึงด้านของธุรกิจ ดังนั้นหากใครที่มีความสามารถในด้านของภาษาอังกฤษ ก็จะทำให้คนคนนั้นได้เปรียบคนอื่นๆ ที่ไม่มีความสามารถด้านนี้ไม่ว่าจะเป็นด้านการเรียน หรือด้านการงาน เพราะยิ่งมีความสามารถมาก โอกาสการทำงานหรือการเรียนก็จะมากไปด้วย จึงกลายเป็นที่ต้องการของหลายๆ บริษัท หลายๆ หน่วยงาน ลองมาดูกันว่าการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษมีข้อดีอย่างไรบ้าง

 

  1. ช่วยพัฒนาการคิดเป็นภาษาอังกฤษ การคิดเป็นภาษาอังกฤษทำให้เกิดความคล่องตัวในการใช้ภาษาอังกฤษตามธรรมชาติ การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษทำให้คิดเป็นภาษาอังกฤษได้ง่ายขึ้น โดยการอ่านแบบเร็วๆ ผ่านๆ ตา ทำให้ไม่คิดถึงเรื่องการแปล และเกิดการจดจำคำศัพท์ รูปแบบประโยคที่ใช้ในชีวิตประจำวันและเมื่ออ่านบ่อยๆ จนเริ่มชินจะเกิดความคล่องในการอ่าน เพียงใช้สายตาสแกนผ่านข้อความก็สามารถคิดเป็นภาษาอังกฤษได้
  2. ช่วยพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษไม่เพียงช่วยให้ได้เรียนรู้ภาษา แต่ยังช่วยให้เรียนรู้เนื้อหาของศาสตร์และสาขานั้นๆ รวมทั้งวัฒนธรรมที่ซ่อนอยู่ในหนังสือ ไม่ว่าจะสนใจประเด็นไหน เช่น การเมือง สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา อาหาร หรือแฟชั่น ก็สามารถเลือกอ่านจากแหล่งต่างๆ ได้ ไม่เฉพาะแต่ในหนังสือ เช่น หนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร บล็อก โซเชียลมีเดีย เพื่อพัฒนาความรู้ และถ้าเรามีทักษะในการอ่านที่ดี จะทำให้เราสามารถอ่านและเก็บข้อมูลต่างๆ มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้
  3. กระตุ้นการทำงานของสมอง การที่คนคนหนึ่งมีความรู้ทางด้านภาษามากกว่า 1 ภาษาจะช่วยให้คนนั้นไม่เป็นโรคอัลไซเมอร์ง่ายๆ เพราะสมองเราจะต้องแยกภาษาออกเป็นหลายๆ ภาษา เท่ากับเราได้บริหารสมองตลอดเวลา และกระตุ้นกระบวนการคิด เมื่อสมองทำงานอยู่ตลอด เก็บข้อมูลและเรียบเรียงข้อมูลใหม่ เพื่อให้เราสามารถจำอะไรได้ดีขึ้น เส้นหยักในสมองก็จะเยอะขึ้น ทำให้กลายเป็นคนที่ความจำดี มีความสามารถในการแยกแยะสิ่งต่างได้ดี
  4. เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษทำให้เราได้เจอคำศัพท์ หรือโครงสร้างประโยคใหม่ๆ เพื่อที่จะได้นำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และหากเป็นการอ่านหนังสือหลากหลายหัวข้อแล้วจะก็จะมีโอกาสเห็นศัพท์มากและจำได้โดยไม่ต้องท่อง
  5. พัฒนาทักษะการเขียน การอ่านหนังสือเป็นจุดเริ่มต้นของการพัฒนาทักษะทางด้านการเขียนให้เรา และยิ่งถ้าได้อ่านบ่อยๆ ก็จะได้ทั้งคำศัพท์ สำนวน และไอเดียเกี่ยวกับสไตล์การเขียนที่แตกต่าง และเรียนรู้การใช้คำที่เหมาะสมอีกด้วย
  6. เปิดโลกกว้าง การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จะได้รับวัฒนธรรมของประเทศนั้นมาจากหนังสือ หรือจากสื่อที่ใช้ศึกษา ทำให้เรามีความรู้รอบตัวมาก แถมยังได้นำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน และการมีความรู้ในภาษาอังกฤษยังสามารถช่วยให้สามารถใช้ชีวิตในต่างแดนได้อย่างสบาย
  7. สนุกและเพลิดเพลิน ไม่ว่าจะอ่านหนังสือประเภทไหนก็แล้วแต่ จะมีสาระความรู้มากน้อยแค่ไหนก็ไม่สำคัญ เพราะหนังสือสามารถให้อะไรกับคนอ่านได้เสมอ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ไอเดียดีๆ รวมทั้งทักษะทางภาษา

จากข้อดีข้างต้นก็พอจะรู้ประโยชน์ของการอ่านหนังสือภาษาอังกฤษกันแล้ว แต่ติดอยู่ที่ความขี้เกียจ หรือบางคนก็มีกิจกรรมอื่นที่น่าสนใจกว่าให้ทำ แต่นับจากนี้ต่อไป อยากให้ลองอ่านหนังสือภาษาอังกฤษกันให้มากขึ้น แล้วจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงในตัวเองอย่างคาดไม่ถึง อะไรที่ไม่เคยได้รู้ก็ได้รู้ สถานที่ไม่เคยได้ไปก็จะได้เห็น มาเปิดโลกกว้างไปกับหนังสือดีกว่านะคะ

 

สาวิตรี บุญนุชิต

บรรณารักษ์

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเทศ

แหล่งที่มา :

Chander Madan. (13 February 2015). 5 Benefits of Reading English Books. สืบคืนเมื่อ 26 ส.ค.

       2562 จาก https://english.eagetutor.com/reading-skills/5-benefits-of-reading-english-books

Carolina R. (22 February 2016). The Benefits of Reading English Books. สืบคืนเมื่อ 26 ส.ค. 62

       จาก https://profes.com.br/CarolRodrigues/blog/the-benefits-of-reading-english-books

10 advantages of reading. สืบคืนเมื่อ 26 ส.ค. 62 จาก

       https://minipoliglotini.com/en/blog/posts/10-advantages-of-reading

What are the advantages of reading English novels? สืบคืนเมื่อ 29 ส.ค. 62 จาก

       https://www.quora.com/What-are-the-advantages-of-reading-English-novels

 

วันที่เผยแพร่


2019-09-11

คำสำคัญ


การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษ

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top