Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR รอบตกค้าง

เปิดอ่าน 127 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษาประกาศถึงนักศึกษารหัส 59

ด้วยศูนย์ภาษา จะจัดสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ ตามกรอบมาตรฐาน CEFR รอบตกค้าง

(สำหรับนักศึกษารหัส 59 ที่ยังตกค้างการสอบ)

กำหนดสอบในวันพุธ ที่ 2 และ 9 ตุลาคม 2562

นักศึกษาสามารถแจ้งความประสงค์ผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ โดยการสแกน qr-code สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 25 กันยายน 2562

รายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 หรือโทรฯ 075-809835 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
CEFR รอบตกค้าง รหัส 59.jpg jpg Download
qr-code แจ้งความประสงค์ขอสอบรอบตกค้าง รหัส 59.png png Download

วันที่เผยแพร่


2019-09-09

คำสำคัญ


สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR), ศูนย์ภาษา

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top