Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

Update รายชื่อนักศึกษารหัส 59 ที่ต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 443 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ

 

     ตามที่ศูนย์ภาษาประกาศรายชื่อ นักศึกษารหัส 59 ที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ด้วยข้อสอบ English Discoveries ไม่ผ่านระดับ B1 จำนวน 3 ครั้ง ซึ่งนักศึกษากลุ่มดังกล่าวจะต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ นั้น 

     ทั้งนี้ ศูนย์ภาษา ได้ทำการปรับปรุงข้อมูลรายชื่อ นักศึกษารหัส 59 ที่ต้องเข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ในการนี้ จึงขอให้นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อ และกลุ่มที่ตนเองสังกัด อีกครั้ง

 

 

 

 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
Updat รายชื่อนักศึกษา 59 ที่เข้าโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ Sep3.pdf pdf Download
ปฏิทินเข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มอบรม 59.pdf pdf Download
รายละเอียด.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2019-09-04

คำสำคัญ


โครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top