Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักศึกษารหัส 59 ที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ไม่ผ่าน 3 ครั้ง

เปิดอ่าน 127 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ

 

ขอให้นักศึกษารหัส 59 ที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษตามกรอบมาตรฐาน CEFR ไม่ผ่าน 3 ครั้ง ตรวจสอบรายชื่อตามเอกสารแนบเพื่อตรวจสอบกลุ่มที่ตัวเองสังกัด และลงทะเบียนเข้าร่วมอบรม 

วิธีการสมัคร

- ชำระค่าลงทะเบียน 300 บาท โดยโอนเงินค่าลงทะเบียนผ่านบัญชี ธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอิฐ เลขที่บัญชี 816-1-03765-5 ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และส่งหลักฐานการโอนเงินค่าสมัครมาที่ phanit_phe@nstru.ac.th

- ชำระเงินได้ตั้งแต่บัดนี้ – 3 กันยายน พ.ศ.2562

 

**และขอเชิญเข้าร่วมรับฟังคำชี้แจงการเข้าเรียน ในวันที่ 4 กันยายน 2562 ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์ เวลา 13.00 - 16.00 น.**

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
รายละเอียด.pdf pdf Download
รายชื่อนักศึกษารหัส 59 เข้าอบรม กลุ่มที่ 1.pdf pdf Download
รายชื่อนักศึกษารหัส 59 เข้าอบรม กลุ่มที่ 2.pdf pdf Download
รายชื่อนักศึกษารหัส 59 เข้าอบรม กลุ่มที่ 3.pdf pdf Download
รายชื่อนักศึกษารหัส 59 เข้าอบรม กลุ่มที่ 4.pdf pdf Download
รายชื่อนักศึกษารหัส 59 เข้าอบรม กลุ่มที่ 5.pdf pdf Download
รายชื่อนักศึกษารหัส 59 เข้าอบรม กลุ่มที่ 6.pdf pdf Download
รายชื่อนักศึกษารหัส 59 เข้าอบรม กลุ่มที่ 7.pdf pdf Download
รายชื่อนักศึกษารหัส 59 เข้าอบรม กลุ่มที่ 8.pdf pdf Download
รายชื่อนักศึกษารหัส 59 เข้าอบรม กลุ่มที่ 8 เพิ่มเติม.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2019-08-23

คำสำคัญ


CEFR

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top