Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 127 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ

 

     ตามที่ศูนย์ภาษาได้กำหนดจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ      ในวันที่ 7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชนั้น ในการนี้ศูนย์ภาษาจึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษทุกประเภท ทุกระดับ ดังไฟล์แนบ

     และขอให้ผู้สมัครเข้าการร่วมแข่งขัน ศึกษาข้อมูลกำหนดการการจัดการแข่งขัน อย่างละเอียด เนื่องจากมีนักเรียน นักศึกษาสนใจสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษทุกประเภทเป็นจำนวนมาก ศูนย์ภาษาจึงได้มีการปรับเปลี่ยนเวลาการลงทะเบียน และเวลาการแข่งขันให้เร็วขึ้น  เพื่อให้กิจกรรมเสร็จสิ้นทันเวลาตามที่ได้กำหนดไว้

 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ป.4-6.pdf pdf Download
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี.pdf pdf Download
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.1-3.pdf pdf Download
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันเล่านิทานภาษาอังกฤษ ม.4-6 หรือปวช.1-3.pdf pdf Download
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันนำเสนองานวิจัย ปริญญาตรี มรภ.นศ..pdf pdf Download
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี.pdf pdf Download
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันพูดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษม. 4-6 หรือปวช.1-3.pdf pdf Download
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษ ปริญญาตรี.pdf pdf Download
รายชื่อผู้เข้าแข่งขันร้องเพลงภาษาอังกฤษม.4-6 หรือปวช.1-3.pdf pdf Download
กำหนดการ Update Aug3.pdf pdf Download
Judging Sheet_ English Singing Contest.pdf pdf Download
Judging Sheet_ English Story Telling.pdf pdf Download
Judging Sheet_ Research English Oral Presentation.pdf pdf Download
Judging Sheet_ Speech Contest (1).pdf pdf Download
สรุปของรางวัล.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2019-08-03

คำสำคัญ


การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top