Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The Changing Landscape of ELT: Empowerment through Globalization”

เปิดอ่าน 516 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

การประชุมทางวิชาการระดับนานาชาติ เรื่อง “The Changing Landscape of ELT: Empowerment through Globalization”

วันที่ 29 – 30 มกราคม 2559 เวลา 08.30 – 17.00 น.

ณ โรงแรม Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel จังหวัดขอนแก่น 

ดาวน์โหลด เอกสารขอเชิญเข้าร่วมการประชุมนานาชาติ

วันที่เผยแพร่


2015-09-27

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top