Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาเปิดสอบ Oxford Online Placement Test เพื่อเทียบระดับมาตรฐาน CEFR

เปิดอ่าน 127 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษา เปิดรับสมัครสอบ Oxford Online Placement Test เพื่อเทียบระดับมาตรฐาน CEFR

วันสอบ: วันพุธ ที่ 21 สิงหาคม 2562

เวลาสอบ: 14.00-16.00 น.

สถานที่สอบ: ห้อง 1921 ชั้น 2 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

วิธีสมัครสอบ: สแกน qr-code (ดังแนบ) เพื่อกรอกแบบฟอร์มออนไลน์รับสมัครสอบ หรือสมัครได้ที่ http://1th.me/fF5g รับสมัครพร้อมชำรเงินภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 

รายะเอียดเพิ่มเติม (ดังเอกสารแนบ)

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
qr-code สมัครสอบ.png png Download
รายละเอียดการสอบ Oxford Online Placement Test .pdf pdf Download
ประชาสัมพันธ์.jpg jpg Download

วันที่เผยแพร่


2019-07-11

คำสำคัญ


Oxford Online Placement Test, CEFR, ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช, การสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษและคอมพิวเตอร์

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top