Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CU-TEP

เปิดอ่าน 326 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ประกาศ

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CU-TEP ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 และข้อปฏิบัติในการเข้าสอบ

วันสอบ: วันเสาร์ ที่ 27 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 -11.30 น.

ห้องสอบ: ห้อง 1933 ชั้น 3 อาคาร 19 และห้องพรหมโยธี ชั้น 4 อาคาร 19

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช

ศูนย์ภาษาขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ CU-TEP (ดังแนบ) 

*เพื่อความรวดเร็วในการค้นหารายชื่อ กรุณากด Ctrl+F เพื่อค้นหารายชื่อ

ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบ ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อ ภายในวันที่ 17 กรกฎาคม 2562

ได้ที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชั้น 1 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

หรือที่อีเมล pimporn_mar@nstru.ac.th โทรศัพท์ 075-809835

***ผู้มีสิทธิ์สอบควรศึกษาข้อปฏิบัติในการเข้าสอบอย่างละเอียด หากฝ่าฝืนข้อปฏิบัติในวันเข้าสอบ จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าสอบไม่ว่ากรณีใดๆ***

 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ตรวจรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ.pdf pdf Download
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบภาษาอังกฤษ .pdf pdf Download
ภาพประกอบข้อปฏิบัติ.pdf pdf Download
มาตรการลงโทษผู้ทุจริตฯ.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2019-07-10

คำสำคัญ


CU-TEP, ศูนย์ภาษา, ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top