Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อบรมภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน หลักสูตร 24 ชั่วโมง

เปิดอ่าน 123 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ

 

ศูนย์ภาษาขอเชิญนักศึกษา และบุคลากรสมัครเข้าร่วมกิจกรรมอบรมภาษาเกาหลีในชีวิตประจำวัน หลักสูตร 24 ชั่วโมง

 

วันที่อบรม อบรมระหว่างวันที่ 24 กรกฎาคม - 9 ตุลาคม 2562 (เฉพาะวันพุธ) เวลา 13.00 - 15.00 น. 

สถานที่อบรม ห้องเกาหลี ชั้น 4 อาคาร 19 

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2562 

 

คลิกลิงค์เพื่อสมัครออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2IvqpVyUL5kVSqGHIOZ294-jAK3JV_NBNqKlx8acgolWVBw/viewform

วันที่เผยแพร่


2019-07-08

คำสำคัญ


เกาหลี

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top