Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

Ms.Kim Hyang Ja อาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี เป็นวิทยากรสาธิตการทำอาหารเกาหลี “คิมบับ”ในงาน เปิดโลก cookbook

เปิดอ่าน 443 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

Ms.Kim Hyang Ja อาจารย์อาสาสมัครชาวเกาหลี เป็นวิทยากรสาธิตการทำอาหารเกาหลี “คิมบับ”ในงาน เปิดโลก cookbook นิทรรศการเกี่ยวกับตำราอาหาร สาธิตการทำอาหารของชาติต่างๆ ณ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

         

วันที่เผยแพร่


2015-09-01

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top