Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

Ms.Yukari Numakura อาจารย์ชาวญี่ปุ่น เป็นวิทยากรสาธิตการทำอาหารญี่ปุ่น “ขนมครกทาโกยากิ” ในงาน เปิดโลก cookbook

เปิดอ่าน 420 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

Ms.Yukari Numakura อาจารย์ชาวญี่ปุ่น เป็นวิทยากรสาธิตการทำอาหารญี่ปุ่น “ขนมครกทาโกยากิ” ในงาน เปิดโลก cookbook นิทรรศการเกี่ยวกับตำราอาหาร สาธิตการทำอาหารของชาติต่างๆ ณ หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ในวันที่ 11 สิงหาคม 2558 เวลา 09.00-12.00 น.

   

วันที่เผยแพร่


2015-09-01

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top