Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษารับอาสาสมัครชาวจีนคนใหม่

เปิดอ่าน 274 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษารับอาสาสมัครชาวจีนคนใหม่โดยความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อปฏิบัติงานสอนภาษาจีน และการฝึกอบรมโดยมาประจำที่ศูนย์ภาษา ตั้งแต่สิงหาคม 2558 – เดือนกรกฎาคม 2559

วันที่เผยแพร่


2015-08-23

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top