Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ CU-TEP

เปิดอ่าน 248 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษาประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ CU-TEP ครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 

วันที่สอบ : วันเสาร์ ที่ 23 มีนาคม 2562

เวลาสอบ : 08.30-11.30 น.

สถานที่สอบ : ห้องประชุมพรหมโยธี ชั้น 4 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

                 ห้อง 1933 ชั้น 3 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

#ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ ตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ นามสกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

หากพบข้อผิดพลาดประการใด กรุณาติดต่อกลับ ภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ได้ที่ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ชั้น 1 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

อีเมล pimporn_mar@nstru.ac.th โทรศัพท์ 075-809835

#รายละเอียดดังเอกสารแนบด้างล่างนี้

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ CU-TEP.pdf pdf Download
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบ CU-TEP.pdf pdf Download
ภาพประกอบข้อปฏิบัติ.pdf pdf Download
มาตรการลงโทษผู้ทุจริตฯ.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2019-02-25

คำสำคัญ


CU-TEP, ศูนย์ภาษา, ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top