Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

อบรมสนทนาภาษาอังกฤษ

เปิดอ่าน 247 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ

ศูนย์ภาษาเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม “สนทนาภาษาอังกฤษ 20 ชั่วโมง” กับ Mr.Amir Hesari

เนื้อหาการอบรมจะเน้นการฝึกแต่งประโยค การเรียนใช้คำศัพท์ และไวยากรณ์

อบรมระหว่างวันที่ 6 มี.ค. – 24 เม.ย. 62 ทุกวันพุธ เวลา 13.00 – 15.30 น. ณ ห้อง 1923

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 5 มี.ค.62

คลิกเพื่อเข้าสู่ระบบรับสมัคร  https://goo.gl/6fE4sV

 

 


วันที่เผยแพร่


2019-02-24

คำสำคัญ


สนทนาภาษาอังกฤษ อบรม

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top