Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาเปิดโอกาสให้นักศึกษารหัส 59 แจ้งความประสงค์เพื่อขอสอบใหม่

เปิดอ่าน 127 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษา เปิดโอกาสให้นักศึกษาที่สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR) ในวันที่ 24 ธ.ค.61

และประสบปัญหาเครือข่ายขัดข้อง สามารถแจ้งความประสงค์เพื่อขอสอบใหม่ ได้ตั้งแต่วันที่ 6-28 ก.พ.62 ณ ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 

และต้องเข้าสอบใหม่ ในวันพุธ ที่ 6 มี.ค.62

*ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ*

รายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามได้ที่ศูนย์ภาษา หรือโทรฯ 075-809835

 

วันที่เผยแพร่


2019-02-06

คำสำคัญ


สอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ (CEFR), ศูนย์ภาษา

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top