Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

การรับฟังการแนะแนวระบบสอบ และชุดข้อสอบ CEFR

เปิดอ่าน 226 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ

 

ขอให้นักศึกษารหัส 59 ที่จะต้องเข้าสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษโดยวัดผลอ้างอิงตามกรอบมาตรฐาน CEFR เข้ารับฟังการแนะแนวระบบสอบ

และชุดข้อสอบ ในวันพุธที่ 28 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 - 15.00 น. ณ หอประชุมภักดีดำรงฤทธิ์

แจ้งชื่อเข้ารับฟังได้ที่ phanit_phe@nstru.ac.th หรือ

scan QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
qr-code.png png Download

วันที่เผยแพร่


2018-11-13

คำสำคัญ


CEFR

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top