Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ Exit Exam

เปิดอ่าน 238 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษ Exit Exam สำหรับนักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาตกค้าง 

สอบรอบแรก   ในวันที่ 24 ตุลาคม 2561 

สถานที่          ห้อง 1933 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

สอบรอบสอง   ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561

สถานที่          ห้อง 1933 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

*หมายเหตุ ผู้เข้าสอบรอบสอง (ในวันที่ 31 ตุลาคม 2561) อย่าลืม!! นำใบเสร็จรับเงินมาแสดงก่อนเข้าห้องสอบ 

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ประกาศรายชื่อผู้เข้าสอบ Exit Exam รอบตกค้าง.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2018-10-22

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top