Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "สุดยอดเทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC"

เปิดอ่าน 241 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

ศูนย์ภาษาประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม "สุดยอดเทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC"

วันที่อบรม                 วันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2561 

เวลา                        09.00-16.00 น.

สถานที่                     ห้องประชุมพรหมโยธี สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้น 4 อาคาร 19 

ข้อแนะนำก่อนเข้าอบรม

ผู้เข้าอบรมควรทบทวนคำศัพท์และฝึกทำข้อสอบ TOEIC เพื่อความเข้าใจที่ดียิ่งขึ้นในวันอบรมนะคะ

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม-สุดยอดเทคนิคการเตรียมตัวสอบ TOEIC-.pdf pdf Download
กำหนดการอบรม.pdf pdf Download

วันที่เผยแพร่


2018-10-12

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top