Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาอาจารย์โดยทุนมูลนิธิโตชิบานานาชาติ

เปิดอ่าน 231 บันทึกข่าวโดย พิมพร มากพันธ์

สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์ กำหนดจัดสัมมนาอาจารย์ โดยทุนมูลนิธิโตชิบานานาชาติ ประจำปี 2561

จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 3 และวันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องจามจุรีบอลรูม A, B ชั้น M โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพมหานคร โดยในครั้งนี้ได้เชิญวิทยากรจากประเทศญี่ปุ่น และวิทยากรชาวไทยที่ทรงคุณวุฒิมาร่วมในการบรรยายด้วย **ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมสัมมนา สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ภาษา ชั้น 1 อาคาร 19 ภายในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม นี้นะคะ

วันที่เผยแพร่


2018-09-26

คำสำคัญ


Back To Top