Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

กิจกรรม Easter Day Painting

เปิดอ่าน 698 บันทึกข่าวโดย ผานิต สิงหสุวรรณ

วันที่ 10 กันยายน 2561 Mr.Charles M Fisher อาจารย์ชาวต่างประเทศสังกัดศูนย์ภาษา จัดกิจกรรมการเรียนรู้เทศกาลวันอีสเตอร์เพื่อสอนให้นักศึกษาคณะครุศาสตร์ระดับชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ที่เรียนรายวิชาภูมิหลังทางสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษาอังกฤษ ได้รู้ถึงวัฒนธรรม ความเชื่อของชาวตะวันตกเกี่ยวกับวันอีสเตอร์

และได้ให้นักศึกษาได้ระบายสีไข่ (Easter Day Painting) โดย Mr.Charles M Fisher กล่าวว่าการระบายสีไข่สำหรับการเฉลิมฉลองวันอีสเตอร์ของชาวคริสต์มักจะวาดรูปตกแต่งลวดลายไข่ให้สวยงาม และนิยมกินไข่ในวันดังกล่าว ซึ่งมีความเชื่อว่าหากกินไข่แล้วจะนำสิ่งใหม่ๆ เข้ามาสู่ชีวิต

 

 

 

 

 

วันที่เผยแพร่


2018-09-10

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top