Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศรายชื่อผู้สอบและรายละเอียดการสอบ CEFR วันพุธทีี่ 29 สิงหาคม 2561

เปิดอ่าน 272 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

ประกาศรายชื่อผู้สอบและรายละเอียดการสอบ CEFR วันพุธทีี่ 29 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 ห้อง 1921

ไฟล์แนบ

รายการชนิด
รายชื่อผู้เข้าสอบ CEFR วันที่ 29 สิงหาคม 2561 pdf Download
รายละเอียดการสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษเทียบเคียงกรอบมาตรฐาน CEFR docx Download

วันที่เผยแพร่


2018-08-28

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top