Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

พิชิตภาษาอังกฤษ Exit Exam หลักสูตร 9 ชั่วโมง

เปิดอ่าน 235 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

 

         ศูนย์ภาษากำหนดให้มีการจัดกิจกรรมอบรมภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมสอบภาษาอังกฤษ Exit Exam โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “พิชิตภาษาอังกฤษ Exit Exam” หลักสูตร 9 ชั่วโมง ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาได้ทบทวนเนื้อหา เรียนรู้เทคนิคการทำข้อสอบ และจะได้มีความมั่นใจในการสอบมากขึ้น

การอบรมดังกล่าวจะรับสมัครเฉพาะนักศึกษาระดับชั้นปีที่ 3 ที่จะต้องเข้าสอบวัดระดับความรู้ความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษรอบที่ 2 รับสมัครจำนวน 400 คน โดยจะแบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละ 80 คน รายละเอียดดังนี้


หมายเหตุ : ใบสมัครอบรมภาษาอังกฤษ
  

วันที่เผยแพร่


2018-03-26

คำสำคัญ


exit exam

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top