Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

รับสมัครสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ครั้งที่ 1/2561

เปิดอ่าน 234 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

         รับสมัครสอบวัดความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษ (TOEIC) ครั้งที่ 1/2561 สอบวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2560 

คำชี้แจงประกอบการสมัครสอบ
1. สมัครผ่านระบบรับสมัครสอบออนไลน์
2. โอนเงินค่าสมัครผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอิฐ เลขที่บัญชี 816-0-64102-8 ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา ม.ราชภัฏนครศรีธรรมราช และแนบหลักฐานการโอนเงินส่งมาที่ phanit_phe@nstru.ac.th
3. รับสมัครจำนวนจำกัดไม่เกิน 100 คน
4. กรณีนักศึกษาสมัครไม่ถึง 25 คน และจำนวนของผู้สมัครรวมทั้งหมดต้องไม่น้อยกว่า 60 คน หากจำนวนผู้สมัครสอบไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด ทางศูนย์ภาษา ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการสอบ TOEIC โดยขอให้ผู้สมัครสอบประสานขอรับเงินค่าสมัครสอบคืนได้ที่ ศูนย์ภาษา หรือเลื่อนวันสอบเป็นรอบถัดไป
5. กรณียื่นใบสมัครแล้วทางศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินทุกกรณี ยกเว้นศูนย์ภาษาประกาศยกเลิกสอบเอง
5. กรณีผู้สมัครสอบไม่ชำระเงินตามระยะวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในการสำรองที่นั่งสอบ
6. สมัครและชำระเงินตั้งแต่บัดนี้ – 31ตุลาคม 2560
7. ประกาศจำนวน และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 ทาง www.nstru.ac.th และ http://lc.nstru.ac.th

หมายเหตุ : สมัครออนไลน์

              : ประกาศรับสมัครสอบ

              : รายละเอียดและใบสมัคร

 

วันที่เผยแพร่


2017-10-06

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top