Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา หัวข้อ Communicative Language Teaching : CLT

เปิดอ่าน 241 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ขอเชิญเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับประถมศึกษา "Communicative Language Teaching : CLT" โดยการอบรมจะจัดระหว่างวันที่ 6 - 7 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมพรหมโยธี ชั้น 4 อาคาร 19 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

วิธีการสมัครและการชำระเงินลงทะเบียน

  1. 1. ท่านสามารถสมัครผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์มหาวิทยาลัย คลิกเพื่อสมัคร หรือเว็บไซต์ศูนย์ภาษา http://lc.nstru.ac.th และแนบหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : phanit_phe@nstru.ac.th, lc-service@hotmail.com หรือส่งมา ที่ Line ID : Ann Phanit
  2. 2. หรือสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการโอนเงินมาที่ E-mail : phanit_phe@nstru.ac.th, lc-service@hotmail.com หรือส่งมาที่ Line ID: Ann Phanit
  3. 3. ค่าลงทะเบียนจำนวน 800 บาท (ค่าเอกสารประกอบการอบรม/อาหารกลางวัน/อาหารว่าง) โดยโอนเงิน ค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย สาขาหัวอิฐ เลขที่บัญชี 816-0-64102-8 ชื่อบัญชี ศูนย์ภาษา ท่านสามารถเบิก ค่าลงทะเบียน และค่าใช้จ่ายต่างๆ จากต้นสังกัดได้ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง

 

เงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม
1. เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 รับจำนวนจำกัดเพียง 200 ท่านเท่านั้น
2. ในกรณีที่ท่านสมัครเข้าร่วมการอบรม และชำระเงินแล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วมการอบรมได้ท่านสามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้โดยต้องแจ้งทางผู้จัดโครงการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการอบรม หากไม่สามารถส่งผู้เข้าอบรมแทนได้ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียน
3. กรณีที่ท่านเข้าร่วมการอบรมครบร้อยละ 80 ของเวลาการอบรมทั้งหมดจะได้รับเกียรติบัตร
4. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 075-809835 (วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 09.00 – 16.30 น.)

 

 
รายการไฟล์แนบ
ชื่อขนาดไฟล์ 
ใบสมัครเข้าร่วมอบรม.pdf 117.11 kB ดาวน์โหลด
กำหนดการอบรม.pdf 160.62 kB ดาวน์โหลด

วันที่เผยแพร่


2017-05-23

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top