Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

มหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย เยี่ยมชมศูนย์ภาษา

เปิดอ่าน 222 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

         วันจันทร์ ที่ 22 มกราคม พ.ศ.2560 เวลา 16.30 น. ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ได้มีโอกาสต้อนรับนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยปุตรา มาเลเซีย (UPM) จำนวน 40 คน ซึ่งเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมกับหน่วยวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์ภาษาเพื่อได้แลกเปลี่ยนวิธีการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษโดยการชมภาพยนตร์ผ่านโปรแกรม English Mate ในห้องปฏิบัติการทางภาษาของศูนย์ภาษา นอกจากนั้นได้นำชมห้องสมุดศูนย์ภาษา และห้องอุปรมัยของศูนย์คอมพิวเตอร์ ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

วันที่เผยแพร่


2017-01-22

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top