Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ศูนย์ภาษาจัดการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ

เปิดอ่าน 211 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

         วันที่ 17 มกราคม 2560 ศูนย์ภาษาจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ โดยใช้ชื่องานว่า “เรียงถ้อยร้อยภาษาจากลูกถึงพ่อหลวง” เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ ซึ่งกิจกรรมการแข่งขันแบ่งออกเป็น  5 ประเภท ได้แก่

  1. การประกวดพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาอังกฤษ ในหัวข้อ "My Impression of our Beloved King Bhumibol Adulyadej"
  2. การประกวดพูดสุนทรพจน์เป็นภาษาจีน ในหัวข้อ "My Impression of our Beloved King Bhumibol Adulyadej"
  3. การแข่งขันเล่านิทานเป็นภาษาอังกฤษโดยเนื้อเรื่องของนิทานมีความสอดคล้องกับพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ดังนี้ ความเพียร ความพอดี และความซื่อสัตย์
  4. การแข่งขันแปลบทความภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร
  5. การเขียนเรียงความสดเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องราวของการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

 

ทั้งนี้ มีผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันจากหลากหลายสถาบันการศึกษาในจังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง และจังหวัดสงขลา รวม 90 คน 16 สถาบัน

หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมการถ่ายทอดความรัก ความทรงจำ และความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทรสยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ศูนย์ภาษาจะรวบรวมผลงานของผู้ที่เข้าร่วมการแข่งขันเพื่อตีพิมพ์เป็นหนังสือรวมเล่ม และเผยแพร่ต่อไป

วันที่เผยแพร่


2017-01-17

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top