Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ผลสอบ TOEIC ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560

เปิดอ่าน 208 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

         เรียน ผู้ที่เข้าสอบ TOEIC ในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560 ทุกท่าน ขณะนี้ศูนย์การสอบ TOEIC กรุงเทพมหานคร ได้ส่งผลมาที่ศูนย์ภาษาแล้ว ขอให้ท่านติดต่อรับผลสอบได้ที่สำนักงานศูนย์ภาษาในวันจันทร์ ถึง วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น.

วันที่เผยแพร่


2017-03-02

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top