Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

Language Center Training Calendar

เปิดอ่าน 214 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

"ศูนย์ภาษาขอเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศให้กับคุณ"

ศุนย์ภาษาเปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ถึง เมษายน 2560

โดยมีรายละเอียด ดังนี้ PR.pdf

วันที่เผยแพร่


2017-02-07

คำสำคัญ


Language Center Training Calendar

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top