Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

ประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การอบรมภาษาอังกฤษ Brush Up

เปิดอ่าน 216 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

         ตามที่ศูนย์ภาษาจัดการอบรมภาษาอังกฤษ Brush Up รอบตกค้าง เมื่อวันที่ 13 - 16 ธันวาคม 2559 ให้กับนักศึกษาที่สอบวัดระดับความรู้ความสามารถทักษะด้านภาษาอังกฤษ Exit Exam ไม่ผ่านเกณฑ์รอบที่สอง บัดนี้การอบรมได้เสร็จสิ้นแล้ว ศูนย์ภาษาจึงขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การอบรม ดังนี้

รายชื่อนักศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การอบรมภาษาอังกฤษ Brush Up

วันที่เผยแพร่


2016-12-21

คำสำคัญ


อบรมภาษาอังกฤษ

รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top