Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

รับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชาและเมียนม่า

เปิดอ่าน 258 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

         ด้วยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราชมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานด้านภาษากัมพูชาและเมียนม่า จำนวน 4 อัตรา

มีรายละเอียดดังนี้ ประกาศรับสมัครงาน

วันที่เผยแพร่


2016-11-24

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top