Language Center
Nakhon Si Thammarat Rajabhat University

สำนักงานฮั่นปั้นแห่งประเทศไทยและสกอ. เยี่ยมครูอาสาสมัครชาวจีน ณ ศูนย์ภาษา

เปิดอ่าน 277 บันทึกข่าวโดย ผู้ดูแลระบบ ศูนย์ภาษา

         วันที่ 11 พฤศจิกายน  2559 สำนักงานฮั่นปั้นแห่งประเทศไทย และสกอ. ได้เดินทางมาเยี่ยมครูอาสาสมัครชาวจีนเพื่อติดตามผลการทำงาน รับทราบสภาพความเป็นอยู่ และสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่แก่ครูอาสาสมัคร

วันที่เผยแพร่


2016-11-16

คำสำคัญ


รายการที่เกี่ยวข้อง


Back To Top